Hjem

Et frirum med Ro, nærvær, natur & dyr

"Livsduelige børn formår, at rejse sig op og møde verden igen - selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab"

Livsduelighed

hvad er Engholmgaard


Vores sted er for udfordrede børn og unge, hvor der er plads til at puste ud, et fristed hvor værdier som ro, nærværd & tillid, mødes med naturen og dyrene for at skabe rammerne for personlig udvikling. 


Vi bestræber os på at bruge hesten som terapiredskab og naturen som læringsrum.